Skip to content

Centrum Rør jobber med rørleggertjenester innen både bolig og næring. Firmaet ble etablert i 2004 og vi er i dag 9 ansatte som har mange års erfaring innen rørleggerbransjen. I det daglige er det digitale verktøy og miljø som er i fokus for å kunne møte våre kunder på best mulig måte. Vi har et stort spekter av kompetanse hos oss, slik at vi kan utføre mange ulike jobber. Vi er alle forskjellige folk med ulik erfaring og kompetanse.

Centrum rør ønsker å være innovative og fokuserer på videre utvikling sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. I dag er teknologi nøkkelen til å jobbe smartere og for å kunne tilby kunder konstnadseffektive løsninger, som f.eks prefab. Her er også mulighetene mange for alle involverte å kunne jobbe sammen på ulike plattformer. Vi følger markedet og kravene som stilles. Nytenkning og omstilling er avgjørende for at vi skal lykkes.

En del av vårt samfunnsengasjement innebærer at firmaet har gått til innkjøp av elbiler, vi har eget verksted og fokuserer på gjenbruk. Vi har et eget lager som gir oss muligheten til å benytte oss av gode innkjøp, samt gir oss en forutsigbarhet. Dette er både tidsbesparende, økonomisk og miljøvennlig. Centrum Rør setter strenge krav til oppfølging av HMS for egne ansatte, kunder og samarbeidspartnere.  Forretningskonsept og målsetninger evalueres forløpende på nær og lang sikt, for å kunne være i front av det vi leverer og utfører.

Back To Top